torsdag 4. desember 2008

En mulig positiv effekt av finanskrisen...

...ville være hvis folk ble redde for å bruke mobiltelefonen for mye slik at ørkesløse, endeløse samtaler av typen "jeg-har-en-hemmelighet-som-jeg-kan-gi-deg-hundre-hint-om-men-likevel-ikke-røpe-for-deg" i påtvunget offentlighet (les bussen) ville opphøre totalt.

Det har ikke skjedd ennå.

1 kommentar: